O róży

O róży

Ten kwiat różowy ma osobliwe swoie zalecenie nietylko z samego pozoru, ale względem pożytku lekarstw;

którey iest dwoiaki rodzay polna i ogrodowa, farby iest róźney, białey, czerwoney, cielisłey: wonność ma milą i wdzięczną, która mózg i głowę posila, żołądek utwierdza, płuca czyści, kaszel uśmierza, serce posila.

Róża ma to w sobie, gdy ią częslo w Marcu, albo Listopadzie przesadzają, tym się lepiey krzewi, gdy zaś długo na iednym będzie mieyscu, a do tego między iaką gęstwią drzew, albo chwastem, prędko dziczeie.

Róże aby w Maiu kwitnęły: Wsadź rutę pomiędzy różę którą często poruszaiąc, przez iey odor prędko róża kwiat z siebie wyda. Przytym podlewać, rano i wieczór ciepłą wodą deszczową, lub z sadzawek, byle nie studzienną.

Wódkę różaną tak przepalają: Obraną rozmoczyć w rzeczney wodzie kilka dni, potym wymoczoną w alembiku przepędzić, która na różne przypadki użyteczna.

Ulepek różany iak robić: Odszumowawszy miód przasny, przecedzić i obrane pięknie różane liście drobno pokraiawszy, w ten miód włożyć i smażyć, aż z siebie puści zapach i zgęstnie. Do iednego funta róży, siedm funtów miodu odważyć potrzeba, który miód, czyli ulepek smażony, flegmatykom, cholerykom, meląncholikom żołądek znacznie oczyszcza, przy dosmażeniu wsypać trochę Włoskiego kopru i oczkowatey soli.

Jak maść różaną robię; Wziąść z wieprza sadło ieszcze cieple, włożyć w studzienną wodę zimną i płókać do trzydziestu wod, obrać pięknie z żyłków i błonek; odcędź dobrze wodę, utłucz różę czerwoną, żeby dwakroć było więcey róży niż sadła, zmieszawszy utrzyć dobrze z sadłem, przydawszy do tego garść kwiecia grzebieniowego białego, włożyć to w garnek nowy polewany i smażyć to po kilkanaście kroć w piecu wolnym po chlebie, przydać do tego można oleyku migdałowego.

ozdobnik

UWAGA:

Pisownia oryginalna!
0.0/5 ocena (0 głosów)
facebook    mme   facebook   twitter
             
 Fanpage    Messenger   Grupa handlowa   Twitter

logo 200