Przewodnik dla Dam
czyli Rady Dla Płci Pięknej

1842

Przedmowa

Oddając dziełko niniejsze pod sąd publiczności upewniam; iż różni się zupełnie od wszelkich książek poświęconych toalecie których celem jest niby podanie środków tyczących się pielęgnowania płci i podwojenia wdzięków a któremi wszystkie zdrowo - myślące kobiety słusznie pogardzać powinny.
Rozmyślanie o próżnościach wiodące do zaniedbania obowiązków; będące tamą do udoskonalenia umysłu, rozbiór nieprzyzwoity wszystkich części ciała, dla których ośmielają się wskazywać środki upięknienia nie wszystkim kobietom przystoją.
Lecz jeżeli słusznie niesiemy wzgardę dla rozpraw śmiesznych i niemoralnych niemniej jest prawdą, że kobieta powinna czuwać nad ozdobą swej powierzchowności, nie nadwerężając wszakże majątku, nie uwłaczając cnocie i nie niszcząc zdrowia; śmiało nawet mówię, działać w tym względzie powinna, gdzie po rozsądek czystość, pożyteczna praca są rękojmią starań podjętych w celu przypodobania się małżonkowi twemu; w celu podania dobrych zasad swej rodzinie, i oszczędzęnia bez skąpstwa wszelkich wydatków.

Do tak ważnych szczegółów łączą się tu jeszcze pożytki mniejsze, lecz pożądane, wskazujące kobietom niewinne sposoby podobania się zyskania u ludzi wyższego tonu, pochlebnej opinii, przez, wdzięczne skromne i ujmujące ułożenie, naturalność, gust przyzwoity, w wyborze stroju i wszelkiego ubioru; również sposoby znalezienia się w towarzystwach, w których otyle tylko smakujemy, o ile sami podobać się zdołamy.

Dziełko to dzieli się na trzy części; w pierwszej, uważając toaletę dam pod względem porządku i zdrowia, jest mowa o sposobach utrzymywania włosów, zębów, płci, rąk i t.p.
Następuje potem wykazanie nieomylnych niebezpieczeństw kosmetyków, z wymienieniem małej liczby tych, które mogą być użyte bez złych następstw; tu się także mieści rzecz o używaniu pachnideł, o sposobach leczenia krost, ogorzelizny, trędow, skóry łupieżnej, węgrów, brodawek, odcisków, zadzierek (zader) u palcy ręcznych i t. p.

Druga część uważa toaletę pod względem przyzwoitości i elegancyi, Najważniejszym punktem jest tu czystości porządek, mający się zachowywać w czesaniu, sznurowaniu zgrabnem obuwiu, noszeniu odzieży stosownie do okoliczności pory roku i godziny.
Jest tu także mowa i o zwyczajach ubierania się na bale, zabawy, spacery zwyczajne, desery poranne, i wieczorne, oraz o ubiorach rannych i jakby od niechcenia, z prostotą wkładanych (negliżowych)

W trzeciej części, jest rozbiór toalety pod względem oszczędności, pracy i przyjemności; z tego tez względu rzecz idzie o sposobach robienia w domu gorsetów, robienia i naprawiania bransoletek oraz podwiązek elastycznych, szycia rękawiczek, zachowywania futer od zepsucia i naprawieniu tychże.


Dziełko niniejsze służyć może wszystkim w ogólności kobietom, lecz że staranne wychowanie, i opininija świata nie dozwalają młodym osobom, zajmować się wyłącznie strojem, przeto poświęca się ten zbiór rozsądnym mężatkom, które z niego dobry zapewnie użytek zrobią.

Kobiety dzisiejszych czasów nie są wcale zalotnemi w uwłaczającem znaczeniu tego wyrazu; chcą one zapewne podobać się, ale niewinnemi sposoby i w zamiarach szlachetnych; gdyż, starając się o upięknienie powierzchowności oddają tym sposobem hołd świętym związkom małżeńskim:
Najszacowniejsze i najznamienitsze świątynie nie są takie uwieńczone kwiatami.

facebook    mme   facebook   twitter
             
 Fanpage    Messenger   Grupa handlowa   Twitter

logo 200